PARTNERSKAP

Vi på Dienaci är stolta över att vara samarbetspartners med Svemin, Den Svenska Gruvan projektet och Storaenso

Huvudpartners

Svemin

 

Svemin representerar cirka 60 företag med drygt 13 000 anställda inom produktion, prospektering och teknik. 

Svemins uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar. De bevakar branschens intressen i samband med utvecklingen av policys och lagar i Sverige och inom EU. 

Med kunskap, erfarenhet och långsiktigt engagemang, påverkar och utvecklar de förutsättningarna för att det svenska gruv- och mineralklustret ska fortsätta vara i världsklass. 

Det handlar också om att skapa mötesplatser för att sprida kunskap, bygga nätverk och dela erfarenheter om branschens olika sakområden. Svemin utvecklar branschgemensamma riktlinjer och vägledningar och medverkar till att forskning och teknikutveckling inom prioriterade områden kommer till stånd. 

 

Den Svenska Gruvan

Metaller och mineral är avgörande för ett modernt och hållbart samhälle. I den omställning som nu pågår där fossila bränslen ska fasas ut behövs mer metaller och mineral. Den Svenska Gruvan vill lyfta de möjligheter som finns med en utvecklad gruvnäring i Sverige. Bakom initiativet står det svenska gruvklustret genom Boliden, LKAB, Zinkgruvan Mining, ABB, Epiroc, Sandvik, Copperstone Resources och Svemin.

Talga logotype

Partners

Storaenso

Stora Enso, “The renewable materials company”, utvecklar och producerar lösningar baserade på trä och biomassa för en mängd olika branscher och användningsområden runtom i världen. 

Stora Enso är djupt engagerat i utvecklingen av produkter och tekniker som bygger på förnybara material, och att skapa värde i en hållbar bioekonomi. Deras produkter är i många fall klimatvänliga alternativ till produkter tillverkade av fossilbaserade eller andra icke förnybara material.