DIENACI

Det handlar om medvetenhet.

Vi behöver markera att vi förstått. Att vi känner till vad som pågår. Att varje val vi gör påverkar riktningen mot morgondagen.

Alla våra handlingar gjuts samman till den helhet som blir grunden för framtiden. Det låter kanske högtravande, men det är ju sant – både i det stora och det lilla.

Ett armband av fossilfritt stål kan vara den perfekta symbolen för detta. Helt enkelt för att stålet är viktigt för vårt samhällsbygge och för att fossila bränslen måste fasas ut. För att uttrycka det drastiskt: om vi inte låter fossilerna förbli museiföremål, så kommer vår civilisation att hamna på museum inom ett par generationer.

Dienacis armband är en legering av ren design och rent stål. Tillverkade för framtiden, helt utan sådant som hör hemma i urtiden.

Nej, du behöver inte bära våra armband för att vara del av lösningen. Men du kanske behöver det som en påminnelse till dig själv och andra: Varje handling är viktig.

Och att framtiden är ljus om vi gör rätt!